Partyk Aleksandra, Orzeczenie sądu lekarskiego nie może być sprzeczne z ustaleniami

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Orzeczenie sądu lekarskiego nie może być sprzeczne z ustaleniami

Sądy lekarskie rozpoznawały sprawę lekarza dentysty obwinionego m.in. o to, że zastosował u pacjenta nieprawidłowe leczenie stomatologiczne. Sądy zgodnie uznały lekarza za winnego przewinień dyscyplinarnych. Ustalenia te nie pokrywały się jednak z treścią postawionego obwinionemu zarzutu. To niedopuszczalne - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX