Organ sam się nie domyśli, że właściciel nie zgadza się z planem miejscowym - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Organ sam się nie domyśli, że właściciel nie zgadza się z planem miejscowym

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Organ sam się nie domyśli, że właściciel nie zgadza się z planem miejscowym

Przy uchwalaniu planu miejscowego, należy wyważyć pomiędzy interesem właścicieli nieruchomości a interesem publicznym. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek wyrażania swoich wniosków, aby organ mógł je przeanalizować - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX