Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Organ podatkowy ma więcej czasu na wydanie decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy (II FPS 6/15)

W dniu 23 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę II FPS 6/15, w której wskazał, iż do decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy przewidzianej w art. 100 Ordynacji podatkowej, nie stosuje się art. 68 § 1 powołanej ustawy. Powyższe przekłada się na pięcioletni (nie zaś trzyletni) termin na wydanie przez organ podatkowy decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?