Malinowski Michał, Ordynacja podatkowa: rzetelne przedstawienie stanu faktycznego leży w interesie ubiegającego się o interpretację

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Ordynacja podatkowa: rzetelne przedstawienie stanu faktycznego leży w interesie ubiegającego się o interpretację

Jeżeli w toku postępowania podatkowego organy podatkowe ustalą stan faktyczny opodatkowania w sposób mający znaczenie prawne odmienny od tego, który stanowił stan faktyczny udzielonej uprzednio interpretacji prawa podatkowego, interpretacja ta, z powodu i w zakresie różnicy wymienionych stanów faktycznych, nie będzie uzasadniała ochrony prawnej jej adresata. Tak wynika z wyroku NSA z 18 lipca 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX