Omówienia
Opublikowano: PP 2020/4/61-62
Autor:

Opodatkowanie gier losowych. Omówienie do wyroku TS z dnia 26 lutego 2020 r., C-788/18

Artykuł 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – dalej TFUE – należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, które opodatkowuje mające siedzibę w tym państwie członkowskim centra przekazywania danych i na zasadzie odpowiedzialności solidarnej i posiłkowej będące ich zleceniodawcami podmioty urządzające zakłady wzajemne, niezależnie od miejsca siedziby tych podmiotów oraz niezależnie od braku koncesji na urządzanie zakładów wzajemnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?