Opieka nad dzieckiem może uzasadniać odmowę odbycia stażu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Opieka nad dzieckiem może uzasadniać odmowę odbycia stażu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Opieka nad dzieckiem może uzasadniać odmowę odbycia stażu

Starosta orzekł, że skarżąca traci status osoby bezrobotnej, gdyż odmówiła podjęcia stażu. Wydane w sprawie decyzje zostały uchylone. Skarżąca uzasadniała swoje stanowisko koniecznością zapewnienia choremu dziecku opieki w okresie wakacyjnym, a organy nie odniosły się do tej kwestii szczegółowo – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX