Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2019/4/118-122
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 16 lutego 2016 r., III SA/Wa 890/15

Teza: Działalność leasingowa banku nie mieści się w pojęciu działalności bankowej, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).

Rozstrzygnięcie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (...) po rozpoznaniu (...) sprawy ze skargi (...) SA na interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) listopada 2014 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

Z uzasadnienia:

(...) [Skarżąca] zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(...) Skarżąca zadała następujące pytanie: czy IBNR [rezerwa na nieudokumentowane ryzyko kredytowe] w zakresie części przypadającej na działalność leasingową będzie mógł stanowić KUP/przychód podatkowy Banku zgodnie z art. 15 ust. 1h pkt 1ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację