Omówienie do wyroku NSA z dnia 27 czerwca 2017 r., II FSK 658/17 - OpenLEX

Borkowski Grzegorz, Omówienie do wyroku NSA z dnia 27 czerwca 2017 r., II FSK 658/17

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2018/1/128-133
Autor:

Omówienie do wyroku NSA z dnia 27 czerwca 2017 r., II FSK 658/17

Wartość przekazanych wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki stanowi jej przychód. Prezentowany niżej wyrok uwzględnia zmianę stanu prawnego, która nastąpiła 1.01.2015 r. z wejściem w życie dodanego do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 14a .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX