Omówienie do wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2017 r., II FSK 3973/14 - OpenLEX

Borkowski Grzegorz, Omówienie do wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2017 r., II FSK 3973/14

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2017/3/126-131
Autor:

Omówienie do wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2017 r., II FSK 3973/14

Pozycję płatnika w polskim prawie podatkowym wyznaczają jego obowiązki: obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek. O swoje – nieliczne – uprawnienia musi toczyć niemal „homeryckie” boje, jak tego dowodzi przedstawiona tu sprawa. Należy mieć na uwadze, że korzystne dla płatnika rozstrzygnięcie dotyczyło dochodów podlegających opodatkowaniu w dwóch państwach. Natomiast sama teza, odwołująca się do konstytucyjnej zasady proporcjonalności, ma charakter uniwersalny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX