Partyk Aleksandra, Ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica a interes prawny w zaskarżaniu czynności podejmowanych w sprawie dziecka

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica a interes prawny w zaskarżaniu czynności podejmowanych w sprawie dziecka

Matka dziecka kwestionowała czynności podejmowane w sprawie jej dziecka, które odnosiły się do sfery edukacji. Wcześniej jednak sąd rejonowy wydał orzeczenie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej matki m.in. w zakresie edukacji. Z tego względu skarżąca nie dysponuje interesem prawnym w zaskarżaniu podejmowanych czynności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX