Nowicki Marek Antoni, Ogólny, długotrwały zakaz zgromadzeń publicznych wprowadzony na początku pandemii koronawirusa, z sankcjami karnymi i bez kontroli sądowej jego proporcjonalności. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 marca 2022 r., 21881/20 (CGAS)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Ogólny, długotrwały zakaz zgromadzeń publicznych wprowadzony na początku pandemii koronawirusa, z sankcjami karnymi i bez kontroli sądowej jego proporcjonalności. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 marca 2022 r., 21881/20 (CGAS)

Tezy orzeczenia

1. Ogólny zakaz określonego działania jest środkiem drastycznym, wymagającym solidnego uzasadnienia i szczególnie rygorystycznej kontroli przez sądy uprawnione do wyważenia wchodzących w grę istotnych interesów.

2. Ze względu na pilność potrzeby podjęcia działań w reakcji na nieznane wcześniej zagrożenie koronawirusem w początkowym okresie jego rozprzestrzeniania się, nie można było oczekiwać na poziomie krajowym debat bardzo pogłębionych, w szczególności z udziałem parlamentu, w celu podjęcia pilnych środków uznanych za konieczne w walce z tą globalną epidemią. W tych okolicznościach kontrola sądowa niezależna i skuteczna środków podjętych przez władzę wykonawczą nabierała większego znaczenia.

Stan faktyczny

Communaute genevoise d’action syndicale (CGAS), jest stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z prawem szwajcarskim w Genewie. Jego statutowym celem jest obrona interesów pracowników i jego organizacji członkowskich, zwłaszcza w sferze wolności związkowych i demokratycznych. Organizuje ono i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX