Omówienia
Opublikowano: Glosa 2019/4/115-122
Autor:

Odszkodowanie za bezprawne aresztowanie - bez podatku. Omówienie do wyroku NSA z dnia 11 kwietnia 2019 r., II FSK 1038/17

Wolność osobista każdego z nas podlega ochronie konstytucyjnej (art. 41 Konstytucji RP). W praktyce bywa z tym różnie, czego dowodzi m.in. stan faktyczny prezentowanej sprawy. Sytuację, w której Państwo – przez pobór podatku – miałoby podzielić się z pokrzywdzonym należnym mu z tytułu popełnionego bezprawia odszkodowaniem, trudno ocenić inaczej niż jako kuriozalną. Lekturę tego orzeczenia polecam wszystkim, którzy nie doceniają również konstytucyjnie chronionej, a zagrożonej obecnie, niezależności sądów (art. 173 Konstytucji RP) i niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Czytelnicy znajdą w nim również odpowiedź na fundamentalne dla państwa prawa pytanie: po co komu Konstytucja?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację