Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Odszkodowanie z ZUS przed odszkodowaniem od pracodawcy

Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty uzupełniającej przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy wypadkowej - stwierdził Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 18 grudnia 2013 r., III APa 9/13, LEX nr 1416269.

Wyrok ten zapadł w sprawie z powództwa pracownika o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Powód, zatrudniony u pozwanego pracodawcy na stanowisku elektromontera, domagał się 700.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ponad 77 tys. tytułem odszkodowania oraz renty w wysokości 1.350 zł miesięcznie z tytułu wypadku przy pracy. Wskutek tego zdarzenia doznał poważnych obrażeń ciała w postaci urazu zmiażdżeniowego miednicy i krocza, złamania panewki stawu biodrowego prawego oraz rozerwania pęcherza moczowego.

Leczenie powoda nie zakończyło się do czasu wytoczenia powództwa. Według lekarza orzecznika ZUS, poszkodowany...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?