Kobes Paweł, Odmowa wykonania ENA: naruszenie prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym sądem. Omówienie wyroku TS z dnia 22 lutego 2022 r., C-562/21 PPU i C-563/21 PPU

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Odmowa wykonania ENA: naruszenie prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym sądem. Omówienie wyroku TS z dnia 22 lutego 2022 r., C-562/21 PPU i C-563/21 PPU

Podstawą do odmowy wykonania ENA jest udokumentowane naruszenie prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym sądem z powodu wadliwości prawnych dotyczących wyboru składu orzekającego lub innych okoliczności faktycznych stwarzających realne ryzyko naruszenia tego prawa - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX