Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Odmowa relokacji migrantów niezgodna z prawem UE. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 31 października 2019 r., C-715/17, C-718/17 i C-719/17 (Komisja p. Polsce, Węgrom i Czechom)

Odmawiając zastosowania tymczasowego i ograniczonego w czasie mechanizmu obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy prawa UE - stwierdziła w swojej opinii rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Eleanor Sharpston. Zdaniem rzecznik, państwa członkowskie UE nie mogą powoływać się na swoje obowiązki w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, aby odmówić zastosowania wiążącego aktu prawa Unii, z którym się nie zgadzają.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację