Frąckowiak-Adamska Agnieszka, Obywatelstwo Unii - prawo do zasiłku dla absolwentów - przepisy krajowe dyskryminujące własnych obywateli odbywających część edukacji w innym państwie członkowskim - wprowadzenie i wyrok TS z 11 lipca 2002 r. w sprawie C-224/98 Marie-Nathalie D’Hoop v. Office national de l’emploi

Omówienia
Opublikowano: EPS 2013/3/52-56
Autor:

Obywatelstwo Unii - prawo do zasiłku dla absolwentów - przepisy krajowe dyskryminujące własnych obywateli odbywających część edukacji w innym państwie członkowskim - wprowadzenie i wyrok TS z 11 lipca 2002 r. w sprawie C-224/98 Marie-Nathalie D’Hoop v. Office national de l’emploi

W przedstawionym wyroku TS dopuścił po raz pierwszy powołanie się przez obywatela państwa członkowskiego UE na zakaz dyskryminacji wynikający z obywatelstwa unijnego względem państwa pochodzenia tego obywatela. Stwierdził, że regulacje belgijskie, które wykluczały przyznanie zasiłku absolwenckiego własnym obywatelom w przypadku odbycia przez nich części edukacji poza Belgią, naruszają prawo obywateli Unii do równego traktowania. Stwierdził również, że postanowienia odnoszące się do obywatelstwa Unii znajdują zastosowanie od momentu ich wejścia w życie, a zatem również do obecnych skutków sytuacji powstałych przed wejściem w życie tych postanowień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX