Partyk Aleksandra, Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków obejmuje świadczenia pieniężne, także te wydatkowane na prowadzony proces

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków obejmuje świadczenia pieniężne, także te wydatkowane na prowadzony proces

Bez względu na ustanowioną rozdzielność majątkową małżeńską skarżąca, dążąc do uzyskania zwolnienia z ponoszenia kosztów w prowadzonym postępowaniu, powinna przedstawić informacje odnoszące się do sytuacji finansowej jej męża. Zawarcie małżeństwa wiąże się z różnymi obowiązkami- wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX