Partyk Aleksandra, Obecność na negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia nieobecności w sądzie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Obecność na negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia nieobecności w sądzie

W sprawie zapadł wyrok zaoczny. Pozwany w sprzeciwie podnosił, że należało zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, gdyż w dniu rozprawy wypadł mu nagły i nieprzewidziany wyjazd na negocjacje. Takie zdarzenie nie wystarcza jednak, by strona mogła bez usprawiedliwienia nie stawić się na rozprawie- orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX