Bidziński Mariusz, Chmaj Marek, Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autorzy:

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Kontekst polityczno-prawny

Sejm VII kadencji podjął trud zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i po przeszło 18 miesiącach prac w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalona została nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym , która wprowadzała wiele regulacji prawnych mających mniejszy lub większy wpływ na sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym także zasady wyboru sędziów .

W art. 21 ust. 1 ustawy o TK z 2015 r. przewidziano, że każdorazowo osoba wybrana przez Sejm Rzeczypospolitej na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej ślubowanie. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 2 odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału. Z kolei wobec zbliżającego się końca kadencji pięciu sędziów TK przyjęto szczególną regulację przejściową w art. 136 i 137ustawy o TK z 2015 r. W świetle tych norm Sejm VII kadencji (która – przypomnijmy – też upływała jesienią 2015 r.) uprawniony był do wyboru sędziów Trybunału,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX