Notatka urzędowa też może być dowodem - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Notatka urzędowa też może być dowodem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Notatka urzędowa też może być dowodem

Z kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Każdy dopuszczony w sprawie dowód można ocenić jako miarodajny bądź niewystarczający do czynienia określonych ustaleń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX