Żaczkiewicz-Zborska Katarzyna, Notariusz nie może prostować aktu, którego nie widział

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Notariusz nie może prostować aktu, którego nie widział

Notariusz, który dysponuje jedynie wypisem aktu notarialnego, nie jest uprawniony do sprostowania aktu obciążonego błędem. Został ukarany upomnieniem za zbyt pochopnie i bez rozwagi uwzględnienie żądania strony i jej interesu prawnego, bo dokonał czynności wbrew obowiązującym przepisom, co Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zaakceptowała.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX