Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Niezdolność do pracy w wyuczonym zawodzie nie jest tożsama z całkowitą niezdolnością do pracy

Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy w związku wypadkiem przy pracy warunkowane jest spełnieniem zasadniczej przesłanki, jaką jest niezdolność do pracy – orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r., III AUa 102/15, LEX nr 1754017.

Wyrok ten zapadł w sprawie wytoczonej przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie wysokości renty wypadkowej przez pracownika, który wskutek wypadku przy pracy doznał i wstrząśnienia mózgu oraz pourazowego krwawienia podpajęczynówkowego (10% uszczerbek na zdrowiu).

Od czerwca 2007 r. do sierpnia 2012 r. poszkodowany pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. Decyzja z 18 września 2012 r., przyznająca prawo do tego świadczenia na kolejny okres została zaskarżona przez wnioskodawcę, który domagał się podniesienia kwoty renty do co najmniej 1500 zł. Suma określona przez ZUS miała być rażąco niewspółmierna do uszczerbku na zdrowiu i nie uwzględniać tego, że stan zdrowia wykluczał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?