Niezawisłość sędziowska - wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży... - OpenLEX

Wiliński Piotr, Niezawisłość sędziowska - wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Niezawisłość sędziowska - wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Gwarancje niezależności sądu i niezawisłości sędziego w wypowiedziach Trybunału Konstytucyjnego – przegląd orzeczeń

Dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej jest bardzo bogaty. Wiązać go trzeba zarówno z dekodowaniem konstytucyjnego standardu funkcjonowania władzy sądowniczej według wzorców określonych w rozdziale VIII Konstytucji „Sądy i Trybunały”, jak też w równym stopniu z rekonstrukcją standardu konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) jako sądu posiadającego przymioty niezależności, niezawisłości, bezstronności .

Trybunał Konstytucyjny wyraził w swym dotychczasowym orzecznictwie wiele doniosłych tez dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ich wyczerpujące przedstawienie nie jest tu ani możliwe, ani celowe. Konieczne jest jednak wskazanie ich zakresu, a zatem pewne uporządkowanie.

Wśród wielu wyroków tworzących dotychczasową linię orzeczniczą TK wskazać trzeba przynajmniej następujące:

a)

wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., K 3/98– przedawnienie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów;...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX