Partyk Aleksandra, Nierówne udziały w majątku wspólnym ustala się tylko wyjątkowo

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Nierówne udziały w majątku wspólnym ustala się tylko wyjątkowo

Problematyka orzekania o nierównych udziałach w majątku wspólnym należy do tych zagadnień, którymi Sąd Najwyższy już się zajmował. Przyjąć należy, że o powyższym można orzec, gdy jeden z małżonków w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstania dorobku stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych. Analizie podlega całokształt działań małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX