Warecka Katarzyna, Nielegalna surogacja a prawo do rodzicielstwa. Omówienie wyroku ETPC z dnia 18 maja 2021 r., 71552/17 (Valdís Fjölnisdóttir)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nielegalna surogacja a prawo do rodzicielstwa. Omówienie wyroku ETPC z dnia 18 maja 2021 r., 71552/17 (Valdís Fjölnisdóttir)

Odmowa przez Islandię uznania skarżących za rodziców dziecka urodzonego przez surogatkę zagranicą nie stanowiła naruszenia podstawowego prawa do poszanowania życia rodzinnego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX