Partyk Aleksandra, Nie może tłumaczyć bezczynności tym, iż e-mail trafił do spamu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nie może tłumaczyć bezczynności tym, iż e-mail trafił do spamu

Stowarzyszenie przesłało dyrektorowi zespołu szkół wniosek o udzielenie informacji, czy (i jak) w oznaczonym dniu szkoła planuje prowadzić zajęcia. Wniosek skierowano drogą elektroniczną. Został on rozpoznany z kilkudniowym opóźnieniem. Jeśli strona wysłała go na oficjalny adres poczty elektronicznej, to należy przyjąć domniemanie, że wiadomość dotarła do organu- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX