Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nie będzie nowych ograniczeń w delegowaniu pracowników. Omówienie wyroku TS z dnia 14 maja 2020 r., C-17/19

Zaświadczenie E 101 (obecnie A1), poświadczające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w innym kraju niż kraj faktycznego wykonywania pracy, wydane przez właściwą instytucję państwa członkowskiego UE, jest wiążące dla sądów tego państwa wyłącznie w odniesieniu do kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym instytucje funkcjonujące na gruncie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie mogą wywierać skutku wiążącego w obszarze prawa pracy, co mogłoby skutkować ograniczeniami w delegowaniu pracowników przez polskich przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?