Sondej Marek Zbigniew, Najpierw uniewinnienie, a dopiero potem proces o ochronę dóbr osobistych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Najpierw uniewinnienie, a dopiero potem proces o ochronę dóbr osobistych

Postępowanie o ochronę dóbr osobistych nie może być wykorzystywane dla weryfikowania zeznań świadka składanych w toczącym się postępowaniu karnym orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX