Partyk Aleksandra, Na ustalenie miejsca zamieszkania strony wpływa jej chęć dalszego przebywania w danej gminie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Na ustalenie miejsca zamieszkania strony wpływa jej chęć dalszego przebywania w danej gminie

Z ustaleń wynika, że wnioskodawczyni przebywa na terenie Gminy W. Na terenie tej gminy jest zatrudniona, a jej dzieci chodzą tam do szkoły. Wnioskodawczyni chce dalej zamieszkiwać na terenie tej gminy. Oznacza to, że strona ma tam miejsce zamieszkania, co ma znaczenie dla ustalenia właściwego organu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX