Sondej Marek Zbigniew, Można wzywać jednym pismem do usunięcia braków formalnych w kilku sprawach

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Można wzywać jednym pismem do usunięcia braków formalnych w kilku sprawach

Za uprawnione należy uznać działanie organu podatkowego, który po nieskutecznym wezwaniu w jednym piśmie pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych kilku odwołań poprzez przedłożenie pełnomocnictw do konkretnych spraw, pozostawił odwołanie bez rozpoznania orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX