Można umownie określić stawkę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Można umownie określić stawkę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Można umownie określić stawkę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy

Były najemca nie zwrócił przedmiotu najmu. W umowie najmu strony postanowiły, że za każdy dzień zwłoki w tym zakresie będzie uiszczał 10-krotność czynszu najmu. Nie było to niedopuszczalne, gdyż przepisy o wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie z rzeczy mają charakter dyspozytywny - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX