Nowicki Marek Antoni, Matencio przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2004 r., skarga nr 58749/00, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 318

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Matencio przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2004 r., skarga nr 58749/00, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 318

Przetrzymywanie w więzieniu chorego w podeszłym wieku

Tezy orzeczenia

1. Konwencja nie zawiera żadnego przepisu odnoszącego się do sytuacji osób pozbawionych wolności, tym bardziej chorych, nie można jednak wykluczyć, że pozbawienie wolności chorego może rodzić problemy na tle art. 3 konwencji.

2. Nawet jeśli nie można uznać, że istnieje ogólny obowiązek zwolnienia aresztowanego ze względu na stan zdrowia, art. 3 konwencji zobowiązuje państwo do ochrony integralności fizycznej osób pozbawionych wolności, zwłaszcza do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej.

Matencio przeciwko Francji - orzeczenie z 15 stycznia 2004 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 58749/00

Stan faktyczny

Joël Matencio, skazany w 1981 r. na karę dożywotniego więzienia za morderstwo, w grudniu 1995 r. doznał udaru, w związku z czym musiał spędzić 16 miesięcy w szpitalu więziennym we Fresnes. Od tego czasu był częściowo sparaliżowany, miał trudności z mową. Stwierdzono u niego 80-procentowe inwalidztwo.

Po zakończeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX