Witkowski Zbigniew, Lustracja - wyrok z dnia 11 maja 2007 r., K 2/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Lustracja - wyrok z dnia 11 maja 2007 r., K 2/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

Nie wdając się w drobiazgowe rozważania natury historycznej czy semantycznej, pojęcie lustracji współcześnie należy identyfikować jako ujęty w ryzy procesu prawnego mechanizm sprawiedliwościowy właściwy okresowi tranzytu ustrojowego w państwie obszaru postkomunistycznego, którego istotą jest zweryfikowanie przez właściwe organy państwa powiązań poszczególnych obywateli państwa ze służbami specjalnymi, jeśli osoby te podjęły współpracę jako pracownicy albo kolaboranci z tajną policją polityczną. Konsekwencją i celem tak rozumianego procesu lustracji jest publiczne wskazanie nazwisk osób świadomie i tajnie kolaborujących ze służbami specjalnymi w minionym okresie reżimu komunistycznego oraz uniemożliwienie im pełnienia określonych stanowisk w służbie publicznej w warunkach ustrojowych transformowanego państwa .

Tak rozumiane pojęcie lustracji przyszło do nas z Czechosłowacji, gdzie lustracew nowych warunkach transformacji ustrojowej oznaczało „proces sprawdzenia, czy osoba piastująca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX