Partyk Aleksandra, Lokale, w których można spożywać alkohol, mogą być oddalone od szkół o min. 140 metrów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Lokale, w których można spożywać alkohol, mogą być oddalone od szkół o min. 140 metrów

Skarżąca nie zdołała podważyć uchwały dot. zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży alkoholu i podawania napojów alkoholowych. Zaskarżona uchwała właściwie realizuje cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX