Lokal bez wentylacji może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia najemcy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Lokal bez wentylacji może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia najemcy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Lokal bez wentylacji może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia najemcy

Strony łączyła umowa najmu lokalu znajdującego się w złym stanie. Powód w takim przypadku mógł domagać się przyznania mu zadośćuczynienia za krzywdę, o ile wykazałby, że doznał on uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX