Partyk Aleksandra, Kwotowe rozszerzenie roszczenia to doprecyzowanie pozwu, gdy w chwili inicjowania procesu nie można było miarodajnie oszacować wysokości szkody

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Kwotowe rozszerzenie roszczenia to doprecyzowanie pozwu, gdy w chwili inicjowania procesu nie można było miarodajnie oszacować wysokości szkody

Powódka nie zmieniła żądania, ale wyłącznie doprecyzowała pozew po tym jak w sprawie wypowiedział się biegły sądowy. Przed uzyskaniem wyliczeń biegłego ustalenie należnego powódce odszkodowania było niemożliwe. Nie można więc uznać, że ograniczono roszczenie odszkodowawcze do kwoty oznaczonej w pozwie- wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX