Kumulatywna kwalifikacja prawna przestępstwa jako okoliczność obciążająca - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Kumulatywna kwalifikacja prawna przestępstwa jako okoliczność obciążająca

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Kumulatywna kwalifikacja prawna przestępstwa jako okoliczność obciążająca

Kumulatywna kwalifikacja prawna przestępczego zachowania sprawcy, o której mowa w art. 11 § 2 k.k, nie została ujęta wprost jako okoliczność należąca bądź to do ogólnych, bądź szczególnych dyrektyw wymiaru kary, wskazanych w art. 53 § 1 i 2 k.k. Pomimo tego, judykatura zgodnie taką sytuację przyjęła za okoliczność obciążającą, a tym samym mogącą wpływać na wymiar represji karnej wymierzanej oskarżonemu przez sąd przy jego skazaniu za zarzucone przestępstwo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX