Krytyczna ocena wyroku uniewinniającego spotkała się z trafną reakcją sądu odwoławczego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Krytyczna ocena wyroku uniewinniającego spotkała się z trafną reakcją sądu odwoławczego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Krytyczna ocena wyroku uniewinniającego spotkała się z trafną reakcją sądu odwoławczego

Sąd okręgowy po rozpoznaniu apelacji wniesionych na niekorzyść oskarżonego uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu. Choć rozważania sądu odwoławczego mogły być bardziej jednoznaczne, wydany wyrok jest słuszny. Po wydaniu wyroku uniewinniającego, sąd odwoławczy nie mógł w tym postępowaniu skazać oskarżonego - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?