Wesołowska Agnieszka, Krótkoterminowy najem nieruchomości z WHT. Omówienie wyroku TS z dnia 22 grudnia 2022 r., C-83/21 (Airbnb Ireland i Airbnb Payments UK)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Krótkoterminowy najem nieruchomości z WHT. Omówienie wyroku TS z dnia 22 grudnia 2022 r., C-83/21 (Airbnb Ireland i Airbnb Payments UK)

Obecnie obowiązujące we Włoszech przepisy dotyczące gromadzenia informacji oraz pobierania podatku u źródła w przypadku krótkoterminowego najmu nieruchomości są zgodne z prawem Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Włoski wyrok może mieć znaczenie dla opodatkowania tego rodzaju działalności w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX