Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/65-67
Autor:

Kredyt konsolidacyjny a zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Omówienie do uchwały KRIO w Białymstoku z dnia 18 lipca 2019 r.

Jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 89 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., dalej u.f.p.) mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostawienie jednak zaciąganego kredytu poza planem przychodów i rozchodów budżetu (w ten sposób, że zaciągnięty kredyt nie przechodzi przez budżet, ale bank spłaca go poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek wierzyciela) oraz przyjęcie zwiększonych kosztów obsługi zadłużenia jest naruszeniem postanowień art. 243 ust. 3b u.f.p. Korekty wartości przychodów z tytułów dłużnych i rozchodów celem ich spłaty muszą dotyczyć w wieloletniej prognozei finansowej wszystkich lat – od momentu zaciągnięcia kredytu aż do jego spłaty (prognoza długu), ponieważ wpływa to na zmianę istotnych parametrów dla ustalania relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1u.f.p. – w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?