Partyk Aleksandra, Konieczne odbycie egzaminu kontrolnego, skoro kierowca uzyskał 26 punktów w ciągu roku

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Konieczne odbycie egzaminu kontrolnego, skoro kierowca uzyskał 26 punktów w ciągu roku

Starosta nie mógł nie skierować kierowcy na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje, skoro uzyskał on punkty karne w liczbie większej niż 24 - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX