Stańczuk Anna, Konflikt interesów wpływa negatywnie na wynik postępowania przetargowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Konflikt interesów wpływa negatywnie na wynik postępowania przetargowego

Przepisy PZP mają gwarantować, że czynności po stronie zamawiającego będą wykonywać osoby, które w toku postępowania nie będą kierować się względami osobistymi. Naruszenie tej zasady wpływałoby negatywnie na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - czytamy w opinii prawnej UZP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX