Partyk Tomasz, Kilku pozwanych – jeden sąd. Omówienie wyroku TS z dnia 7 września 2023 r., C-832/21 (Beverage City Polska)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Kilku pozwanych – jeden sąd. Omówienie wyroku TS z dnia 7 września 2023 r., C-832/21 (Beverage City Polska)

Właściciel unijnego znaku towarowego, który zarzuca kilku podmiotom identyczne naruszenie praw do tego znaku towarowego, gdy podmioty te są związane umową dystrybucji wyłącznej, może wnieść pozew przeciwko wszystkim tym podmiotom przed sąd miejsca zamieszkania lub siedziby jednego z nich - orzekł TSUE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX