Partyk Aleksandra, Kierowanie decyzji do nieżyjących osób godzi w praworządność

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Kierowanie decyzji do nieżyjących osób godzi w praworządność

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję odwoławczą kilka dni po tym jak jedna ze stron postępowania zmarła. Powyższe ustalenie skutkować musiało stwierdzeniem nieważności decyzji, skoro miało miejsce rażące naruszenie prawa- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX