Partyk Aleksandra, Każde z byłych małżonków może dochodzić wspólnej wierzytelności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Każde z byłych małżonków może dochodzić wspólnej wierzytelności

W skład majątku wspólnego powoda i jego żony wchodzi wierzytelność przeciwko osobom trzecim. Między powodem i jego żoną trwa sprawa o podział majątku wspólnego. Nie oznacza to jednak, że powód nie może samodzielnie dochodzić tej wierzytelności - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX