Partyk Aleksandra, Karny sąd odwoławczy sam może dopuścić dowód w sprawie o posiadanie pornografii dziecięcej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Karny sąd odwoławczy sam może dopuścić dowód w sprawie o posiadanie pornografii dziecięcej

Jeśli sąd odwoławczy widzi potrzebę przeprowadzenie oględzin i dowodu z opinii biegłego antropologa na okoliczność weryfikacji wieku osób uwidocznionych na zdjęciach, to nie podstaw do uchylenia wyroku. Nie można rozszerzająco stosować przepisów o uchylaniu orzeczeń – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX