Partyk Aleksandra, Jeśli strona dostrzega uchybienie sądu, to powinna niezwłocznie zwrócić na nie uwagę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Jeśli strona dostrzega uchybienie sądu, to powinna niezwłocznie zwrócić na nie uwagę

Funkcją zastrzeżeń do protokołu jest pobudzenie inicjatywy stron, które mają możliwość zwrócenia sądowi uwagi na wadliwe rozstrzygnięcia. Jeśli jednak strona nie zgłosi zastrzeżenia, lub uczyni to w sposób nieskuteczny, to traci ona prawo do podnoszenia zarzutu naruszenia prawa - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX