Janczukowicz Krzysztof, Jeśli przyczyna śmierci noworodka nie jest pewna, skazanie matki za zabójstwo jest niedopuszczalne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Jeśli przyczyna śmierci noworodka nie jest pewna, skazanie matki za zabójstwo jest niedopuszczalne

Możliwe jest uznanie winy sprawcy zabójstwa przy braku możliwości ustalenia mechanizmu spowodowania śmierci i sposobu działania sprawcy, ale odnosi się to do sytuacji, gdy nie ulega wątpliwości, iż doszło do pozbawienia życia na skutek umyślnego działania sprawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX