Nowicki Marek Antoni, Janowski przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 1999 r., skarga nr 25716/94, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 965

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Janowski przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 1999 r., skarga nr 25716/94, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 965

Skazanie za użycie obraźliwych słów wobec strażników miejskich

Janowski przeciwko Polsce - orzeczenie z 21 stycznia 1999 r., Wielka Izba, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 3 grudnia 1997 r., skarga nr 25716/94

Stan faktyczny

Według wersji wydarzeń przedstawionej przez Józefa Michała Janowskiego, dziennikarza ze Zduńskiej Woli, 2 września 1992 r. zauważył on, że dwaj strażnicy miejscy nakazali ulicznym sprzedawcom opuszczenie rynku w tym mieście. Polecono im przesunąć swoje stragany na pobliskie targowisko. Janowski interweniował protestując przeciwko postępowaniu strażników.

29 kwietnia 1993 r. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli skazał Janowskiego za znieważenie strażników na osiem miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na dwa lata oraz 1500 zł grzywny. Zobowiązano go także do zapłaty 4000 złotych jako nawiązki na cele społeczne oraz pokrycia kosztów sądowych w wysokości 3460 złotych. Dziennikarz odwołał się od tego wyroku. Sąd Wojewódzki w Sieradzu 29 września 1993 r. uchylił...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX