Istotna zmiana okoliczności nie może być zależna od zamawiającego - OpenLEX

Śledź Filip, Istotna zmiana okoliczności nie może być zależna od zamawiającego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Istotna zmiana okoliczności nie może być zależna od zamawiającego

Nadzwyczajne wydarzenia, które mogą być podstawą unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą być niezależne od zamawiającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX